MMinternet - Website implementatie en begeleiding

   Overzicht
   Aanpak
   ResultatenConsulting

Overzicht
MMinternet is een dynamisch internet consulting bureau dat u op alle fronten bijstaat bij de realisatie van uw website. Wij hebben ruime ervaring met de verschillende aspecten van website bouw, zoals het begeleid uitwerken van uw ideeën, het ontwerpen van architectuur en functionaliteit, het realiseren op basis van nieuwbouw danwel componentenbouw, het ondersteunen van de uitrol, het ontwerpen en uitvoeren van een marketing plan, etcetera. Kortom, MMinternet ondersteunt u met raad en daad van begin tot eind.

Zowel kleine als grote websites zijn onder deskundige begeleiding succesvol geïmplementeerd.
Bekijk voor praktijkvoorbeelden onze portfolio.

Aanpak
Het moge duidelijk zijn dat MMinternet in elk stadium van website-ontwikkeling ondersteuning kan bieden. In onderstaand overzicht kunt u gedetailleerd nalezen wat bij de verschillende fases van belang is:

Uitwerken eerste ideeën
Het begint allemaal met een goed idee. Een goed idee kan waardevol zijn, maar als het niet wordt uitgewerkt blijft het daarbij. Belangrijk is daarom om in dit stadium met een breed perspectief op gestructureerde wijze het idee vorm te geven. MMinternet beschikt ter ondersteuning van deze fase over een aantal beproefde methodieken en hulpmiddelen. Door een gestructureerde aanpak kan deze fase in een vooraf begroot tijdsbestek tot uitermate bruikbare resultaten leiden.

Afbakenen functionaliteit
Omdat tijd meestal de beperkende factor is, is het belangrijk om eerst aandacht te geven aan de meest belangrijke onderdelen. Middels een juiste prioritering op basis van diverse factoren kan worden voorkomen dat onnodig veel tijd besteed wordt aan zaken van ondergeschikt belang. Omdat dit onderdeel soms met rampzalige gevolgen over het hoofd wordt gezien houdt MMinternet hier in z'n aanpak expliciet rekening mee.

Bepalen architectuur, hoofdlijnenontwerp
Binnen een kort tijdsbestek wordt op een duidelijke manier geschetst welke architectuur de beste oplossing vormt. Door de functionaliteit op hoofdlijnen te benoemen wordt de balans binnen de applicatie gegarandeerd. Door een afgewogen gebruik van bestaande componenten danwel nieuwbouw wordt op efficiente wijze een optimaal resultaat behaald.

Detail ontwerp, bouw
Middels gestuurde sessies en prototyping wordt in een interactief proces met de opdrachtgever op detailniveau bepaald hoe hetgeen gebouwd moet worden er uit komt te zien. Deelontwikkelingen worden nader bekeken en waar nodig bijgestuurd. Onderdelen in eindvorm worden uitgebreid getest en in het eindtotaal geintegreerd. Door het leveren van een flexibele vorm van webhosting kan al tijdens de bouw de uiteindelijke productie omgeving worden ingericht. Na de bouw kan de capaciteit hiervan naar behoefte worden aangepast.

Uitrol en nazorg
Het werk stopt niet na de bouw; voor velen begint het pas met de ingebruikname. MMinternet kan ook deze fase op gepaste wijze begeleiden en daarmee voorkomen dat eventuele kinderziekten een probleem vormen. Het gebruik van de website wordt hiertoe goed geobserveerd middels metingen en analyses. Wensen en onvolmaaktheden worden in deze fase gedetailleerd in kaart gebracht en waar mogelijk direct bijgewerkt, danwel in een vervolgplanning opgenomen.

Promotie
Parallel aan de nazorgfase kan op gepaste wijze aandacht worden besteed aan de eventueel noodzakelijk promotie. Middels een effectieve promotie-campagne kan het succes van de implementatie worden onderstreept. De effectiviteit van de promotie kan door metingen en analyses nader worden geduid.


Resultaten
Dat de bovenstaande MMinternet aanpak succesvol is blijkt zonder meer uit onze portfolio. Onderstaand alvast een selectie uit de vele websites die met onze ondersteuning succesvol gerealiseerd zijn:

  • Blankenburgh Relatiegeschenken heeft haar nieuwe website door ons laten ontwerpen en implementeren. De layout kenmerkt zich door een frisse, speelse indeling waarin de sfeer van het bedrijf en de showroom goed tot uiting komt.
  • Spaarbaak.nl is een informatieve website waar spaarders terecht kunnen voor nieuws, artikelen, tools en links op het gebied van sparen.
  • ArtgalleryPatel.nl is een makkelijk te onderhouden CMS website waarvan zowel de realisatie als de webhosting wordt ondersteund door MMintenet.


  Welkom           Consulting           Hosting           Over ons           Contact
Copyright © 2005-2024, MMinternet. Alle rechten voorbehouden. MMinternet is onderdeel van Maxint - KvK 27289686.
Website tips: ZilverenGuldens.info, SnelAfsluiten.nl, GoudenTientje.info, Kladblad.nl, Bosgrond.nl, Spaarbaak.nl, ArtGalleryPatel.nl